Täältä kaikki alkoi.

Tiberias ja Gennesaret Ylä-Tiberiaksesta nähtynä, kevät 2016. Näissä maisemissa eli aikanaan Jeesus Nasaretilainen ja hänen opetuslapsensa. Gennesaret on paikka, jossa sekä myrskysi että käveltiin veden päällä.

Tänne asti on tultu

Lopulta se, mikä sai alkunsa galileassa, saapui myös Auran rannoille ja erityisesti Turkuun, jossa on vanhin tunnettu kristinuskon vaikutus suomessa. Sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on tänään yhtä tarpeellinen ja ajankohtainen kuin Jeesuksen julistaessa aikalaisilleen, että Jumalan valtakunta on lähestynyt teitä.

Markku ja Teija Veilo Kristikalla 23.2.2018 klo 18.00 alkaen

Os: Rauhankatu 12 b, 20100 Turku. Kokous aloitetaan kahvitarjoilulla. Tervetuloa! Järjestää Kristikka ja Agepe-koti ry yhdessä.

Löydä perille, tsekkaa kartta täältä

Sanaa suoraan sydämestä

1. Joh 4:10. Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

Apostoli Johannes

Matt. 11:28. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

Jeesus

Room 12:1. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
2. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Paavali, Pakanain Apostoli

Share This